Kurs za voditelje trenerskih kurseva

U organizaciji EMAU-a,FITA-e,EOC-a,i FFTA-a ,od 28.02 do 05.03.2011.god.
u lepom francuskom gradu Compiegne-u održan je kurs za voditelje
trenerskih kurseva.Prisustvovalo je 14 trenera iz 11 evropskih
država,među kojima je i naš Nacionalni selektor i trener Miljko
Čolović.Radilo se veoma naporno,ponekad i po deset časova
dnevno,razmenilo se puno ideja o načinu i formama prenosa znanja u
streličarskoj obuci,kako trenera tako i takmičara.
Nastavak kursa je predviđen za 2012.godinu a polaznici su dužni da u
međuvremenu održe najmanje jedan kurs u svojoj zemlji i o tome podnesu
izveštaj organizatoru kursa.
O terminu održavanja,i nivou trenerskog kursa,odlučiće UO SSS i
obavestiti zainteresovane.Nadamo se da će biti dosta zainteresovanih
streličara koji žele da kroz trenerski rad ,najpre u svojim
klubovima,unaprede i podignu nivo streličarstva u Srbiji.